Salvaguarda o contramedida que básicamente está implementada con medios técnicos (equipos o programas).